Webdesign © 2013 H. Spaak

Processdesign Stenungsund AB är ett konsultföretag med fokus på rör- och tryckkärlskonstruktioner inom processindustrin. Vi har sedan 1995 försett petrokemisk och kemisk industri med erfarna konstruktörer och delprojektledare. Våra tjänster har använts både av ritkontor och projektorganisationer i Stenungsunds och Göteborgs region. Vi arbetar främst inom områden som mek- och rörkonstruktion, planering, hållfasthetsberäkning, kostnadsberäkningar, projektledning, montageledning, stoppstyrning och projektadministration. Uppdragen sker ofta med hjälp av 3D cadprogram (PDMS eller Autoplant).


Vår affärsidé är att hjälpa processindustrin med att förstärka upp deras konstruktions- och projektavdelningar med erfarna och välutbildade ingenjörer. Vi skall vara väl bekanta med våra kunders arbetsmetodik för att snabbt kunna påbörja våra uppdrag i nära samarbete med våra beställare och med hög flexibilitet.
Processdesign Stenungsund AB är medlem i Almega, Svenskt Näringsliv

och kvalificerade i Sellihca Kvalificeringssystem.