Webdesign © 2013 H. Spaak

Företaget är idag:


Andreas Benjaminsson har erfarenhet som rör- och mekkonstruktör inom processindustrin sedan 2002, till största delen i Stenungsund.


Daniel Kylefalk är en mycket erfaren konstruktör, som har arbetat inom den petrokemiska industrin och kraftindustrin sedan 1984 och har stor erfarenhet som delprojekt- och montageledare.


Henrik Larsson är erfaren projektingenjör och projektledare som sedan 1989 har jobbat inom process- och läkemedelsindustrin.


Torbjörn Spaak är projektledare och projektingenjör, som startade och äger Processdesign Stenungsund AB. Han har arbetat inom petrokemisk, kemisk och kraftindustri sedan 1984.